Trang chủ » Các giải pháp » Hệ thống camera giám sát

Hệ thống camera giám sát

 

Tính năng nổi bật của hệ thống :

Kiểm soát, giám sát hoạt động con người, hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhà máy.

Đảm bảo an ninh cho nhà máy luôn mở mức cao.

Xem lại lịch sử camera ghi hình nhanh chóng theo : khoảng thời gian , khu vực ,.. .Hỗ trợ đầy đủ các chức năng như tua nhanh/ chậm, cắt video , xuất video,…

Phần mềm hiển thị giám sát camera chuyên nghiệp đảm bảo tính ổn định của hệ thống.

Phần mềm đưa ra các cảnh báo hỗ trợ giám sát như :

  • Cảnh báo người lạ, từ dữ liệu nhận diện khuôn mặt không có trong cơ sở dữ liệu của hệ thống.
  • Cảnh báo đột nhập thông qua cảm biến nhận diện chuyển động, nhận diện con người tại các lối đi không được phép .

Cảnh báo hỏa hoạn thông qua hệ thống cảm biến nhiệt, xử lý ảnh của camera.