Trang chủ » Các giải pháp » Hệ thống thu phí giao thông

Hệ thống thu phí giao thông (TCS)

Hệ thống thu phí giao thông bao gồm nhiều hình thức thu phí khác nhau, được thực hiện thông qua hệ thống thiết bị kiểm soát tại phòng điều hành thu phí và thiết bị, phần mềm tại làn thu phí, bao gồm hình thức thu phí một dừng (MTC) và hình thức thu phí không dừng (ETC):

  •  Hệ Thống Thu Phí Một Dừng (MTC) :Hệ thống thu phí đường bộ một dừng sử dụng ấn chỉ mã vạch kết hợp hậu kiểm thông minh đã và đang hoạt động ổn định, tin cậy và đạt hiệu quả cao trong công tác chống thất thu và tiêu cực tại các trạm thu phí trên toàn Quốc.
  •  Hệ Thống Thu Phí Không Dừng (ETC) :Hệ thống thu phí không dừng được phát triển trên cơ sở hệ thống thu phí một dừng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, giảm sử dụng tiền mặt và giảm ô nhiễm môi trường, … Việc giao dịch thu phí được thực hiện hoàn toàn tự động, cho phép tích hợp nhiều công nghệ thu phí tự động trên thế giới như DSRC, Infrared, RFID…

Ngoài ra, hệ thống thu phí còn được chia làm 2 dạng:

  • Thu phí kín: Giải pháp thu phí kín sẽ xác nhận xe tại các cửa vào và thực hiện thu phí một lần tại các cửa ra với mục đích thu đúng và thu đủ, thường được áp dụng cho các cao tốc.

Mức phí được tính dựa vào:

   • Quãng đường xe đã đi.
   • Phân loại xe của phương tiện.

Hệ thống thu phí kín bao gồm cả thu phí một dừng và không dừng.

  • Thu phí mở: Là mô hình thu phí hoạt động độc lập với mục đích thu hoàn vốn cho dự án đã đầu tư, và chỉ thu 1 lần, kiểm soát 1 lần tại trạm thu phí này.