Trang chủ » Các giải pháp » Hệ thống thông tin liên lạc

Hệ thống thông tin liên lạc

Bao gồm 2 hệ thống con:

+ Hệ thống điện thoại nội bộ :

  • Hệ thống điện thoại nội bộ bao gồm một số lượng các điện thoại IP được cài tại các văn phòng làm việc dọc theo tuyến đường và một tổng đài nhánh chạy trên nền IP đặt tại văn phòng Trung tâm quản lý điều hành giao thông (TMS). Có khả năng điều khiển tập trung toàn bộ các bộ điện thoại IP nằm trong các văn phòng dọc theo tuyến đường. Hệ thống thoại nội bộ được thiết lập thông qua Hệ thống truyền dẫn số (DTS).
  • Hệ thống có khả năng kết nối tới mạng điện thoại chuyển mạch công cộng. Hệ thống sử dụng đường kết nối PSTN. Mỗi bộ điện thoại được gán một cấp truy nhập để có thể có được quyền gọi ra ngoài hoặc đường dài hoặc quốc tế hay không tùy theo vào cấp truy nhập của thuê bao đó.
  • Server truyền thông IP là phần lõi của mạng IP. Nó hỗ trợ server truyền thông để quản lý cổng phương tiện IP và cung cấp truy nhập dịch vụ điện thoại ở mức cao cho toàn bộ mạng IP.
  • Server truyền thông. Phần mềm của máy chủ truyền thông được nạp vào ổ cứng của hệ thống đã cài đặt. Phần mềm này là dành giêng cho mỗi cấu hình. Bản quyền và mã nhập cho phép các tính năng sẽ được truy nhập.
  • Phầm mềm truyền thông sẽ chạy trên một nền tảng phần cứng được gọi – máy chủ truyền thông.

+ Hệ thống thông tin vô tuyến (WCS) :

  • Hệ thống thông tin vô tuyến bao gồm các thiết bị chấp hành, các thiết bị cho nhân viên sử dụng, một số phần mềm được cài đặt trên máy tính điều khiển từ xa đặt tại Trung tâm quản lý điều hành giao thông (TMS).
  • Phần mềm này giúp người điều hành theo dõi vị trí của các máy bộ đàm dọc theo tuyến đường, cho phép tạo bản đồ và các vùng nhằm cảnh báo khi các bộ đàm di chuyển vào/ra khỏi vùng đó.
  • Phần mềm cũng cho phép người điều hành ghi âm lại một số cuộc gọi quan trọng khi cần.
  • Hệ thống thông tin vô tuyến cung cấp dịch vụ thoại thông qua sóng vô tuyến trên đường. Nhân viên sử dụng các bộ đàm có thể tạo các cuộc gọi giữa các nhân viên hoặc với người điều hành. Người điều hành có thể thực hiện cuộc gọi từ trung tâm đến một nhân viên hoặc thực hiện cuộc gọi đặc biệt tới tất cả các nhân viên trong trường hợp khẩn cấp.