Trang chủ » Các giải pháp » Hệ thống camera giám sát CCTV

Hệ thống camera giám sát CCTV

Hệ thống bao gồm các camera giám sát giao thông (CCTV) dọc theo bên đường, thiết bị điều khiển CCTV camera, máy chủ CCTV Camera, bàn phím điều khiển và màn hình LCD giám sát.

Tất cả camera CCTV được lắp đặt dọc tuyến đường, và màn hình LCD theo dõi sẽ được lắp đặt tại trung tâm giám sát. Tín hiệu từ mỗi camera CCTV sẽ được truyền tới phòng giám sát qua giao thức mạng IP bằng cách sử dụng hệ thống truyền dẫn số (DTS) dọc tuyến.

Tại phòng giám sát – điều hành, các tín hiệu video sẽ được hiển thị trên màn hình LCD giám sát thông qua các thiết bị giải mã, video sẽ được lưu trữ và theo dõi bởi người vận hành qua phần mềm CCTV camera cài đặt trong thiết bị điều khiển CCTV camera và máy chủ CCTV camera để ghi hình. Thiết bị ghi hình và ổ cứng lưu trữ có khả năng ghi lại tín hiệu video từ một camera bất kỳ một cách tự động.

Ngoài ra bằng cách sử dụng bàn điều khiển, hệ thống cho phép người dùng có thể vận hành camera dễ dàng hơn.