Trang chủ » Các giải pháp » Hệ thống cân động

Hệ thống cân động (WIM)

Hệ thống cân động (WIM) được lắp đặt trên đường, tại lối vào của các trạm thu phí theo quy định để kiểm soát các phương tiện vượt quá tải trọng. Hệ thống WIM sẽ được kiểm định của một đơn vị có chức năng độc lập để đạt được các mục tiêu đặt ra về sai số của cân đo.

Các thiết bị cho hệ thống WIM, bao gồm: Các cảm biến trọng lượng, vòng từ, camera CCTV, camera nhận dạng biển số (ANPR), tủ điều khiển WIM … được lắp đặt trên đường.

Màn hình thông báo làn, máy chủ văn phòng trạm thu phí sẽ được sử dụng để hiển thị cảnh báo các phương tiện quá tải cho lái xe.

Các trạm WIM sẽ được lắp đặt tại văn phòng của mỗi trạm thu phí và máy chủ WIM sẽ được lắp tại văn phòng Trung tâm quản lý điều hành giao thông (TMS). Dữ liệu được thu thập tại mỗi trạm cân sẽ được chuyển tới máy chủ này để giám sát và lưu trữ.Dữ liệu thu được từ mỗi trạm cân được gửi về một máy chủ WIM lắp ở Trung tâm quản lý điều hành giao thông (TMS), người vận hành sẽ dùng phần mềm (phần mềm điều khiển cài ở máy chủ WIM cho phép dữ liệu từ các tủ kỹ thuật WIM được thu thập về một cơ sở dữ liệu trung tâm) để giám sát và lưu trữ dữ liệu của hệ thống cân động WIM.