Trang chủ » Các giải pháp » Hệ thống bảng thông tin giao thông

Hệ thống bảng thông tin giao thông (VMS)

Hệ thống bảng thông tin giao thông (VMS) nhằm cung cấp cho người tham gia giao thông các thông tin về điều kiện đường xá và tình trạng giao thông thời gian thực trên đường. Giúp cho người tham gia giao thông lưu thông trên đường thoải mái tự tin vì toản bộ thông tin toàn tuyến đã được cung cấp cho người tham gia giao thông.

Hệ thống bảng thông tin giao thông bao gồm các bảng thông tin giao thông điện tử (VMS), các bộ điều khiển ở bên đường, bộ điều khiển trung tâm bảng thông tin giao thông điện tử (VMS) và máy tính cho nhân viên vận hành tại phòng giám sát – điều hành.

Hệ thống cho phép điều khiển, quy định thông tin hiển thị trên các bảng thông tin điện tử dọc tuyến đường dùng để thông báo, cảnh báo ,chỉ dẫn,…