Trang chủ » Các giải pháp » Giải pháp lưu trữ tự động AS/RS

Giải pháp lưu trữ tự động AS/RS

Giải pháp AS/RS SMCore được đánh giá số 1 tại Hàn Quốc. Tự chủ được công nghệ và quy trình sản xuất tất cả thiết bị cho hệ thống xử lý nguyên liệu, hệ thống lưu kho sản phẩm tự động và chính xác cao.

Một số ưu điểm của Giải pháp lưu trữ tự động ASRS

  • Việc di chuyển hàng hoá trong kho từ nơi tập kết hàng hoá đến vị trí kệ chứa hàng và ngược lại hoàn toàn tự động bằng thang nâng hàng (Stacker Crane).
  • Khung kệ chứa hàng (Rack) được thiết kế theo kích thước hàng hoá lưu kho thực tế. Dó đó, Khung kệ được bố trí và mang lại hiệu quả tối ưu hoá không gian chứa hàng.
  • Tiết kiệm chi phí nhân công, giảm rủi ro chi phí phát sinh tìềm ẩn.
  • Hệ thống làm việc an toàn phù hợp với mọi điều kiện môi trường Việt Nam.
  • Hệ thống bảo mật cao, có chức năng phân quyền cho nhóm người sử dụng, phần mềm có khả năng mở rộng kết nối với các ERP (Interface with Oracle ERP), quản lý hàng hoá bằng Barcode/ RFID…
  • Truy xuất, lưu trữ dữ liệu chính xác, dễ dàng kiểm tra dữ liệu tại mọi thời điểm.
  • Quản lý hàng hoá theo qui trình xuyên suốt từ khâu nhập hàng, xuất hàng cho đến khâu thống kê, báo cáo, và đánh giá tình hình tồn kho.