Trang chủ » Các dự án » Kiểm soát người đi bộ tại Vietsovpetro

Kiểm soát người đi bộ tại Vietsovpetro

Hệ thống kiểm soát người đi bộ cho tòa nhà Vietsovpetro :

    • Gồm 8 lối đi dành cho người đi bộ, mỗi lối đi đều sử dụng 2 chiều.
    • Sử dụng thẻ từ thông minh, kết hợp camera chụp hình.
    • Phần mềm kiểm soát vào ra chặt chẽ, thống kê thu thập thông tin người đi bộ vào/ra tòa nhà. Hỗ trợ xuất báo cáo hậu kiểm theo ngày, tháng, tên nhân viên,…
    • Thiết bị phần cứng độ bền cao, đảm bảo quá trình hoạt động liên tục 24/24 trong nhiều năm liên tục.